سلام سلام سلام

حال شما.

احوال شما.

خوبین؟

خوشین؟

سلامتین؟

همه چی اوکی یه؟

فعلا اومدم اظهار وجود کنم تا اگه فرصت شد فردا بایه عالمه عکس و خبر بیام اینجا.

خیلی خیلی ممنونم از همه شما دوستای خوبی که دارم و

 واقعا خیلی کیف میکنم که چنین دوستای مهربون و باحالی دارم.

مرسی که همیشه به فکرمون بودین و جویای حال و احوال.

خیلی خیلی خسته ام.

چون علاوه برامتحان که اصلا راضی نبودم

مامان سهور و خاله نانا هم مسافرت مالزی بودن و اومدن و

 منم این چند روزه آمل بودم .

وخلاصه خیلی  خسته ام.

تندیس خانمی هم دوباره آب بینیش راه افتاده.

نمیدونم امسال چش شده بچم.

درهر حال احتمالا فردا یا پس فردا با عکسای سوغاتیها و تندیس خانم برمیگردم.

بای