سلام.خیلی عجله دارم

از دیروز یه پست آماده کرده بودم که بزارم ولی از غروبی تندیس هر ١٠ دقیقه گفت آی شکمم در میکنه.

و در نتیجه اینکه ساعت ١٠شب از تب شدید بردیمش بیمارستان ولی همش یه دکتر عمومی بود که شیاف استامینوفن داد و شربت سفاکسین.

ولی من چرک خشک کنه رو ندادم و فقط تا الان شیاف زدیم بهش بعلاوه ÷اشوره.الانم داریم میبریمش بیمارستا تخصصی تو بابل.

خیلی تبش بالاست.تا صبح من و پیمان بیدار بودیم.

فقط اومدم بگم برای تندیسم دعا کنین که چیز خاصی نباشه و زودتر حالش خوب شه

مامان سحر ناراحت خسته.