سلام/سلام/

خوبین/

میدونم قرار بوده پست بعدی با عکس باشه.

ولی خیلی خسته ام.

تازه تندیس هم از صبح که بیدار شده دوبار بالا آورده.

خدا کنه چیز خاصی نباشه.

برای تندیسم دعا کنین که چیز خاصی نباشه.

تاچندروز دیگه اگه این اینترنت هندلی اجازه بده با عکس میام.

از امروز یا فرداهم اگه بتونم شروع میکنم به رمز گذاشتن برای دوستان.

پس فعلا بای.دعا یادتون نره.