۴شنبه ظهری دعوت شدیم.

کجا؟تولد.

تولد کی؟روجا و صفا.

key؟پنجشنبه بعدازظهر

نتیجه اخلاقی: که فقط میتونیم بریم آمل وآخر شبم برگردیم خونه.

دیگه شب خونه مامان سرور خیلی خیلی خوش گذشت.

 بزن وبکوب و برقص و برقص.

مامی سحر بسکه رقصیده بود دیگه تموم ماهیچه های پاهاش گرفته بود.

 

 

زمان:پنجشنبه ظهر ساعت 20/12 دقیقه

مکان:توی یکی از فروشگاههای لباس واسباب بازی لبخند کودک.

نتیجه:یه شلوار لی پیش بند دار پسرونه کادوی صفا.

یه سارافن لی دخترونه کادوی روجا.

یه گیتاربرقی با میکروفن هم برای تندیس خانم به انتخاب خودش.

نتیجه بدتر:خورد شدن یه تراول 100 تومانی.

دیگه توراه برگشت به خونه تندیس خانم توی آژانس اجرای موزیک زنده داشتن همراه با نواختن گیتار و خوندن :سوزن خانم/ابرو کمون/بیاخونمون/............

ولی مگه حالا ازماشین پیاده میشد..

گیرداده بود که ازهمینجا بریم تولد روجا وصفا.

دیگه کلی خواهش و تمنا..................

تو خونه هم خیلی بیحال بود و خلاصه بدون اینکه حموم بره خوابید.

به همین سادگی...به همین راحتی..............

 

موقعی که باید بخوابه نمیخوابه.

اون موقع هم که نباید بخوابه خوابید.

 تا ساعت5 خواب بود.

بابا پیمان اومد وگفت ولش کن.

نمیخواد بچه رو بیدارکنی و ببری تولد.

گفتم :من بخاطر اینکه تندیس دوست داشت تولد بره از آمل اومدم و کلی هم پول کادو دادم.

دیگه خودتون بهتر میدونین که وقتی قراره جایی برین و bachatunam میخواد حرصتونو دربیاره چه کارهایی که نمیکنه......

وای وای وای.فقط خودمو کنترل کردم ........

 

دیگه هی مسواک زد ومسواک زد..........

خلاصه ساعت از 5 و سی گذشته بود که مارفتیم تولد.

ابتدای ورودمون خانم کفشاشونو درآوردن.

هرچی هم اصرار کردیم در نیار قبول نکردن.

خوب بود.بد نبود.

اون دوقلوها هم بدتر از تندیس.

نخوابیده بودن وچنان بد عنق و بد لج بودن که نگووووووووووووووووووووووووووووووو.

دیگه مراسما به ترتیب انجام شد و ماهم ساعت 8 اومدیم خونمون.

البته همراه با بارندگی شدید و باد وحشتناک ورعد و برق خفن.

دیگه برقا قطع شد ویه کمی هم با هاله جون حرفیدیم و تی تی خوابید و ...............

جمعه هم یه سر رفتیم تا پارک جنگلی و بعدشم خونه مادرشوهر و

 بعد ازشام هم خونه خودمون درکنار عمو سیروس و خاله گیتی بودیم تا دو و نیم نیمه شب.

بای تا پست بعدی.

دیگه قول میدم پست بعدی عکس عروسی باشه.

البته بزودی.

چون یه کاری دارم که تا 2هفته دیگه نمیتونم بیام نت.

روز معلم هم به همه معلمهای خوب و مهربون و دوست داشتنی مبارک باشه.