سلام دوستای گل ومهربون.

تندیس خانم شکر خداکمی بهتره ولی یه وقتایی هنوز میگه شکمم پیچ میزنه.نمیدونم چرا.سوال

خب براتون بگم که شنبه کارگر اومد و تاغروب سابید و مالید و شست و رفت.

بعدشم پیمان اومد خونه و گفت نریم دنبال تندیس و از آمل بیاریمش.

من گفتم نه بابا....کلی کار دارم بزار همونجا باشه.

اونم بمن گفت واقعا مادر سنگدل و یزیدی هستی.

گفتم آره .اشکال نداره.هرچی میگی بگو.شماپدرا که از صبح تا شب باهاشون نیستین.شبم که اومدین خونه هرچی بچه میخواد بهش میدین تا مثلا نقش فرشته مهربونو بازی کنین.خلاصه این باعث شد یه کمی باهم بحث کنیم و بعد بیخیال شیم.

یکشنبه هم از ٨ صبح بیدار بودم رفتم سرکارم یه ٢ساعتی کار داشتم و برگشتم و دیگه مثل دور تند فیلم مشغول کار شدم و غذادرست کردن و از این حرفا.

چون مهمونی دوستام عصرونه هستش.

دیگه خانومها زنگیدند که آدرس بگیرن:چون از وقتی اومدیم نور این اولین باره که دوستام میان اینجا.

((حالا برای خودش ماجراییه این مهمونی.ما حدود ٨-٩ تایی هستیم که از دوران دبیرستانمون باهم دوره دوستانه داریم ماهی یه بار خونه همدیگه و این دوره تا اینروز ادامه داشته و امیدوارم که همیشه برقرار باشه.))

وقتی تماس گرفتن دیدم ساعت ٢ بعدازظهره و اونا خیلی زود حرکت کردند و ساعت ٣ اینجا بودن.

خلاصه جاتون خالی حسابی خوش گذشت و ساعت ۵ هم تندیس خانم با خاله ثمینا اومدند و بعدم عصرونه خوردیم.

 که براشون سالاد الویه و میرزاقاسمی با چند نوع دسر و سالاد فصل و سبزی خوردن و نوشابه و دوغ آوردم و نوش جان کردند و طبق معمول عکس گرفتیم و مسخره بازی و دیگه تابرن ٨شب شدو

یکی از دوستام شام موند و شوهرش اومد اینجا و تابرن ١٢ شب بود و من هم تا بخوابم ساعت٢شده بود.

اگه دوست دارین عکس دوستامو بزارم بیاین رای بدین.اگه به حدنصاب رسید براتون میزارم.خنده

دوشنبه هم به خستگی و تمیزی و شستشوگذشت.

سه شنبه هم رفتم آمل چون ٢تا مراسم عزاداری داشتیم.هفتم دایی بابام بود و تشیع جنازه پدر زنداییم.خدارحمتشون کنه .هردوتا خیلی آدمهای آروم و خوب ونازی بودند.

دیگه آخر شب خسته و کوفته با چشمای ورم کرده از گریه برگشتیم نور.

والان هم تندیس خانم خوابه ومنم با این اینترنت کم سرعت دارم براتون آپ میکنم.

این چندتا عکسم مال همین ٢-٣روزه.بعد از بیماری تندیس خانم.

 

 بقیه عکسهاباشه برای پست بعدی.نشد که بزارم.

تولد مردادیهای عزیز مبارک باشه.

_____________________________________

اینام عکسهای قبل از مریضی تندیس که قبلا میخواستم بزارم ولی تندیس مریض شد و نذاشته بودم.