به تندیس میگم خیلی دوستت دارم.

میگه :منم همینطور.

میگم ازینکه دوستت دارم چه احساسی داری؟

میگه:احساس خوبی دارم.

پس احساسش خوبه.02400000

میگم این احساست چه شکلیه.؟

یه کم فکر میکنه. میگه شکلش مثلمثه(مثلث).

میگم این احساست چه رنگیه؟

یه کم مکث:م م مم....و بعد میگه رنگشم آبیه.

و من پر از حس دوست داشتن میشم و

کیف کردن که انقدر قشنگ این حس دوست داشتنشو نسبت بهم بیان کرده.

 

16روز مونده تا تولد.

 

هورااااااااااااااااااااااااااااااا