اگه زمین به عشق خورشید سالی یک بار دورش بگرده من به عشق پدرم روزی هزار بار دورش می گردم.

 اگه بگن هشتاد روز دور دنیا بگرد هشتاد بار دور پدرم می گردم چون پدرم دنیای منه.

 دوستت دارم پدر.

اینم کادوی روز مرد و روزپدر آقای پدر خونه ما.

اینم یه جمله مخصوص بابای گل خودم.

بابا دوستت دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم .

 

*** از همه دوستای وبلاگی هم بابت تبریکشون ممنونیم.

همین دوروبرا هستیم.ولی نت اومدنمون تا یه مدت کم خواهد شد. 

دست حق به همراهتون.

*************************

********************************

بعدا نوشت:غروب شنبه هم ٢تا پیراهن خریدیم و رفتیم آمل .کادوی روز پدرباباحسین رو دادیم و شام هم رفتیم  دربند وآلاچیق و کباب و محوطه بسیار عالی و حالشو بردیم و بعدشم برگشتیم خونمون.