امروز موفق شدم عکساروآپلودکنم.به همین دلیل عکسا تصادفی انتخاب شدن.اینم عکس تندیس و باباپیمان.

 

این تندیس با دایی سهیل که توعروسی پسردوست بابام گرفته شده.تندیس۱۶ماهه بود.

 

اینم حدود یه ماه پیش.یه روزجمعه که هوا آفتابی بودرفتیم لب دریا.البته دریا ته کوچمونه.جاتون خالی.خوش گذشت.