سلام.خوبین.

کلی حرف برای نوشتن و عکس برای گذاشتن دارم.

ولی فعلا فرصتی نیست.

علی الحساب چندتا عکس از جشن کوچولوی دیشب(برگرفته از کلام خاله شوهر وقتی پای تلفن دعوتمون کردن) میذارم.

حالا به چه مناسبت؟؟؟

دخترخاله وپسرخاله همسری رو که یادتونه.

اردیبهشت ماه عروسیشون بود.

هفته پیش رفتن ماه عسل چین و پکن

پریشب هم برگشتن.

دیشب هم به مناسبت برگشتنشون خاله شوهر که مادرشوهر و خاله عروس هم میشن

شام دادند.

وماهم در این جشن کوچولوشون دعوت بودیم.

جالب اینکه موقع ما اصلا هیچ رسمی نداشتند چه برسه به این رسم و رسومها.

درهرحال ماهم عرض ادب کردیم و رفتیم.

اینم تندیس خانم در حال ژست گرفتن قبل رفتن به جشن کوچولو.