باز کن پنجره را و به مهتاب بگو

صفحه ی ذهن کبوتر آبیست

خواب گل مهتابیست

ای نهایت در تو ابدیت در تو

ای همیشه با من تا همیشه بودن

باز کن چشمت را تا که گل باز شود

قصه ی زندگی آغاز شود

تا که از پنجره ی چشمانت عشق آغاز شود

تا دلم باز شود.........

دلم اینجا تنگ است دلم اینجا سرد است

فصلها بی معنی اسمان بی رنگ است

سرد سرد است اینجا باز کن پنجره را !!

باز کن چشمت را گرم کن جان مرا

ای همیشه ابی ای همیشه دریا

ای تمام خورشید ای همیشه گرما

سرد سرد است اینجا باز کن پنجره را !!

ای همیشه روشن باز کن چشم مرا

احتمالا این آخرین پست از سال ١٣٨٩ این وبلاگ خواهد بود

قلبپیشاپیش عیدتون مبارکقلب

الهی ....

جاده زندگیتان هموار 

 آسمان چشمانتان صاف

 و دریای دلتان همیشه آرام و زلال باشد قلب.

 


اینم یه اس ام اس نوروزی

از نوروز می آموزیم که هیچ وقت کسی را نا امیدنکنیم

 شاید امید تنها دارایی اش باشد.

         نوروزتان مبارک باد