امروز که تولد تندیسک مامی  

ازتون یه خواهش دارم

میشه دعا کنین ساعت دوست داشتنیم پیدا بشه 

از 3شنبه تا حالا مفقود شده

همه جا رو گشتم , همه جا چشام به دنبالشه ولی افسوس .....

خیلی دوسش داشتم و دارم و خیلی ناراحتم....

اینم عکسشه :