این عکس تندیس ۱۰روزه است.

 

 

 

 

این عکسم از هنرنمایی من وتندیس و عمه هاله .حدود یه ماه پیش یکی ازدوستای صمیمیم هاله اومدخونمون وبرا تندیس رنگ انگشتی خریدوگفت می تونه به هرجابزنه بعدبایه پارچه نمدارپاک می شه.من ودوستمم ازخداخواسته شروع کردیم رودیوارنقاشی کشیدن.البته تندیسم همکاری می کرد.ولی درآخررنگ دیوار اومدولی رنگ انگشتی پاک نشدکه نشد.فعلا همینطورمونده تا برا عید رنگش کنیم(گندزدیم)

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید