اولین کامنت گذار

سلام دوستای گلم.مرسی از سمیرجون که اولین کامنت گذار بود و از هاله جون مامی ارشیا گل پسر و مریم جون.واقعا خیلی خیلی خوشحالم کردین.برا همتون آرزوی خوشبختی دارم. خوب الات که دارم می نویسم تندیش جون داره به به (با صدای فتحه)می خوره .تازه از خواب بیدار شده.از دیروز یاد گرفته از رو زمین پا می شه میگه آخیش.شوشومیگه مثل زنای پیر که پاهاشون درد می کنه و پا مشن حرف می زنه .بعدشم وقتی اب می خوره میگه اه مزه داد.نمی دونم این مدل حرف زدنو دیگه از کجا یاد گرفته.الانم بهش گفتم بگو ارشیا میگه ارشا.الهی مامی قربونش بره.

 

دیروز رفتیم حموم .کلی آب بازی کرد وبی بیشو شست و موهای منو شست و می میمو شست .خلاصه بجای اینکه من اونو بشورم اون منو شست.

/ 0 نظر / 5 بازدید